Przetargi
Aby wyświetlić zamówienia spełniające określone kryteria, wypełnij poniższy formularz. W tabeli pod formularzem otrzymasz listę wyników spełniających żądane kryteria.
Jednostka organizacyjna:
Postępowanie w sprawie:
Numer sprawy:
Termin składania ofert: od:    do:   
Wyniki wyszukiwania
Numer sprawy  Postępowanie w sprawie  Jednostka organizacyjna  Termin składania ofert 
NP/PGNG/17/1785/GE/DWR Wykonanie remontu drogi miejskiej ulicy Pasteura w Przemyślu Oddział Geologii i Eksploatacji 2017-07-05
NP/PGNG/17/1753/GE/DWR Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac rekultywacyjnych dla zadań geologicznych pn. Wielgoszówka-1K, Godna Wieś-1K, Parkosz-2K Oddział Geologii i Eksploatacji 2017-07-04
NP/PGNG/17/1750/GE/DGG Przetwarzanie i interpretacja danych sejsmicznych 3D Sośnica Oddział Geologii i Eksploatacji 2017-06-30
NP/PGNG/17/1733/GE/DWR Wykonanie prac przygotowawczych wraz z zapewnieniem obsługi prac wiertniczych, nadzoru nad pracami przygotowawczymi, nadzoru nad pracami rekultywacyjnymi oraz badanie stanu środowiska gruntowo - wodnego dla prac poszukiwawczych podczas realizacji otworu wiertniczego Chmielnik 2k Oddział Geologii i Eksploatacji 2017-07-05
NP/PGNG/17/1705/GE/DGG Polowe prace sejsmiczne 3D Miłaki Oddział Geologii i Eksploatacji 2017-07-07
NP/PGNG/17/1676/GE/DGG Polowe prace sejsmiczne 3D Kramarzówka Oddział Geologii i Eksploatacji 2017-07-07
NP/PGNG/17/1654/CS/WD remont nawierzchni drogowych Kasprzaka25 Centrala 2017-06-30
NP/PGNG/17/1501/CS/XF Modernizacja stacji SRP Dźwirzyno Centrala 2017-07-04
NP/PGNG/17/1193/CS/XF Modernizacja stacji SRP Ustronie Morski Centrala 2017-07-05
NP/OD/17/1807/RW/SB Przejmowanie, przechowywanie, udostępnianie, zabezpieczenie i bezpieczne brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, będącej własnością PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o. o. Region Wielkopolski Region Wielkopolski 2017-07-05
NP/OD/17/1763/RW/SB Modernizacja wyjścia ewakuacyjnego oraz wejścia bocznego do budynku siedziby PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Region Wielkopolski Region Wielkopolski 2017-07-07
NP/OD/17/1754/RD/SB Wykonywanie prac konserwacyjno-naprawczych oświetlenia i instalacji elektrycznej Region Dolnośląski 2017-07-05
NL/PGNG/17/1814/OZ/EU Dostawa elementów prod. Honeywell na potrzeby PGNiG SA O/ZG Oddział w Zielonej Górze 2017-07-07
NL/PGNG/17/1811/OZ/EU Dostawa zestawów naprawczych do zaworów bezpieczeństwa Dresser Consolidated Oddział w Zielonej Górze 2017-07-11
NL/PGNG/17/1809/GE/DIS Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie odwiertu Korzeniówek 1K - KGZ Pilzno Oddział Geologii i Eksploatacji 2017-07-12
NL/PGNG/17/1802/OZ/EU Naprawa drugiego dna z laminatu 3D w zbiorniku TK-620 w KRNiGZ Dębno Oddział w Zielonej Górze 2017-07-11
NL/PGNG/17/1791/OZ/EU Montaż klimatyzatorów w budynku podstacji energetycznej nr 987 na terenie KRNiGZ Lubiatów Oddział w Zielonej Górze 2017-07-10
NL/PGNG/17/1789/OS/EU Zakup i dostawa środków czystości dla PGNIG - Oddzaił w Sanoku Oddział w Sanoku 2017-07-06
NL/PGNG/17/1778/OZ/EU Dostawa części zamiennych do analizatora produkcji AMETEK Oddział w Zielonej Górze 2017-07-05
NL/PGNG/17/1777/OZ/EU Dostawa aparatów elektrycznych na potrzeby PGNiG SA O/ZG Oddział w Zielonej Górze 2017-07-06
NL/PGNG/17/1776/GE/DIS Budowa separatora wody złożowej wraz z odcinkami rurociągów Dn 50 i Dn 15 włączającymi aparat w istniejące instalacje technologiczne. KGZ Zalesie Oddział Geologii i Eksploatacji 2017-07-07
NL/PGNG/17/1774/GE/DIS Przebudowa kolektora zbiorczego i rurociągów kopalnianych na KGZ Lubaczów. Oddział Geologii i Eksploatacji 2017-07-07
NL/PGNG/17/1765/OZ/EU Dostawa fabrycznie nowych, oryginalnych zestawów naprawczych do zaworów firmy OMB. Oddział w Zielonej Górze 2017-07-04
NL/PGNG/17/1759/OZ/EU Dostawa sygnalizatorów do systemów FDS i GDS na potrzeby PGNiG SA O/ZG Oddział w Zielonej Górze 2017-06-30
NL/PGNG/17/1745/GE/DIS Przebudowa wyposażenia odwiertu Przemyśl 117. KGZ Przemyśl Zachód. Oddział Geologii i Eksploatacji 2017-07-05
NL/PGNG/17/1739/GE/DIS Opracowanie dokumentacji formalno - prawnej i projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa punktów nalewczych ropy naftowej na kopalniach PGNiG SA Oddział Sanok Oddział Geologii i Eksploatacji 2017-06-28
NL/PGNG/17/1736/OS/OS Zakup, dostawa i montaż zespołów klimatyzacji pomieszczeń dla jednostek organizacyjnych PGNiG SA - Oddział w Sanoku Oddział w Sanoku 2017-07-05
NL/PGNG/17/1723/OS/OS Zakup zbiorników na ropę i wodę złożową. Oddział w Sanoku 2017-07-04
NL/PGNG/17/1712/OZ/EU Dostawa wyciągu linowego oraz nawijarki /przewijarki do wyciągu linowego na potrzeby PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze Oddział w Zielonej Górze 2017-07-03
NL/PGNG/17/1539/OZ/EU Kompleksowa obsługa ogumienia w pojazdach użytkowanych w PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze Oddział w Zielonej Górze 2017-07-04

Copyright 2007 @ PGNiG SA