Przetargi
Aby wyświetlić zamówienia spełniające określone kryteria, wypełnij poniższy formularz. W tabeli pod formularzem otrzymasz listę wyników spełniających żądane kryteria.
Jednostka organizacyjna:
Postępowanie w sprawie:
Numer sprawy:
Termin składania ofert: od:    do:   
Wyniki wyszukiwania
Numer sprawy  Postępowanie w sprawie  Jednostka organizacyjna  Termin składania ofert 
NP/PGNG/17/2355/GE/DWR Badanie stanu środowiska gruntowo - wodnego dla prac eksploatacyjnych realizowanych przez PGNIG na zlikwidowanych odwiertach Baczyna 2, Ciecierzyce 1k, i Racław 1k. Oddział Geologii i Eksploatacji 2017-11-08
NP/PGNG/17/2323/GE/DWR Dostawa rur okładzinowych dla potrzeb prac realizowanych przez PGNiG SA - rury okładzinowe 9 5/8, 4 1/2 BTC. Oddział Geologii i Eksploatacji 2017-11-06
NP/PGNG/17/2311/GE/DGG Przetwarzanie i interpretacja danych sejsmicznych 3D Jarkowo Oddział Geologii i Eksploatacji 2017-11-03
NP/PGNG/17/2310/CS/CB CrtyfikacjaSystemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PGNiG SA wg norm ISO 9001:2015, IS0 14001:2015 i OHSAS 18001:2007 Centrala 2017-10-31
NP/PGNG/17/2272/GE/DWR Wykonanie prac przygotowawczych związanych z realizacją zadania geolo. Krobielewko: 3, 6, 7 i 8 Oddział Geologii i Eksploatacji 2017-10-30
NP/PGNG/17/2271/GE/DWR Wycinka drzew wraz z usunięciem korzeni dla budowy placów wiertni Krobilewko-3, Krobielewko-6, Krobielewko-7, Krobielewko-8 Oddział Geologii i Eksploatacji 2017-10-24
NP/PGNG/17/2267/GE/DGG Przetwarzanie danych sejsmicznych 3D Miłaki Oddział Geologii i Eksploatacji 2017-10-24
NP/PGNG/17/2244/GE/DWR Zapewnienia urządzenia wiertniczego i sprzętu oraz wykonania niezbędnych prac podczas realizacji otworu wiertniczego Szczepowice 1 Oddział Geologii i Eksploatacji 2017-11-10
NP/PGNG/17/2235/GE/DWR Wykonanie likwidacji otworów: Boruja -5k, Parzęczewo-2, Piotry-1,Struga-1, Brzózka 3 Oddział Geologii i Eksploatacji 2017-10-25
NP/PGNG/17/2230/CS/WD Świadczenie usług cateringowych dla Centrali Spółki PGNiG SA, OOH, OGiE i CLBP oraz prowadzenie bufetu Centrala 2017-11-06
NP/OD/17/2320/RD/SB Budowa kanalizacji deszczowej na parkingu przy budynku przy ul. Kościuszki 1-3-5 wraz z ułożeniem nowej nawierzchni Region Dolnośląski 2017-10-26
NL/PGNG/17/2363/OZ/EU Remont odtworzeniowy dwóch zbiorników ropy Ośrodka Produkcyjnego Lubiszyn Oddział w Zielonej Górze 2017-10-30
NL/PGNG/17/2348/OZ/EU Dostawa aparatów i osprzętu elektrycznego prod. ABB Oddział w Zielonej Górze 2017-10-30
NL/PGNG/17/2338/OS/OS Dostawa prasy codziennej i specjalistycznej dla Oddziału w Sanoku oraz Oddziału Geologii i Eksploatacji w prenumeracie na 2018 r. Oddział w Sanoku 2017-11-06
NL/PGNG/17/2337/GE/DIS Montaż kontenerowych sprężarek gazu (4 szt.) wraz z podłączeniem do instalacji technologicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zabudowa mobilnych agregatów sprężarkowych - 7 szt.” Oddział Geologii i Eksploatacji 2017-10-30
NL/PGNG/17/2331/OZ/EU „Dostawa fabrycznie nowych zasuw, zaworów kulowych, zaworów grzybkowych oraz zaworów zwrotnych” Oddział w Zielonej Górze 2017-11-02
NL/PGNG/17/2329/GE/DIS Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji zatłaczania wody złożowej na KGZ Maćkowice. Oddział Geologii i Eksploatacji 2017-10-31
NL/PGNG/17/2327/OZ/EU Przeprowadzenia procedury formalno-prawnej w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Sośnie dla odwiertów: Bogdaj- Uciechów-32; Bogdaj- Uciechów-44; Bogdaj- Uciechów-60; Bogdaj- Uciechów-62; Bogdaj- Uciechów-68; Bogdaj- Uciechów-69; Bogdaj- Uciechów-80; Bogdaj- Uciechów-48; Bogdaj- Uciechów-61; Bogdaj- Uciechów-101H. Oddział w Zielonej Górze 2017-10-27
NL/PGNG/17/2321/OZ/EU Dostawa zbiornika do końcowego oczyszczania gazu na potrzeby PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze Oddział w Zielonej Górze 2017-10-25
NL/PGNG/17/2319/GE/DIS Wykonanie, dostawa i montaż dwóch urządzeń NO do napełniania kontenerów MEGC sprężonym gazem ziemnym na OZG Pogwizdów - zadanie pod klucz Oddział Geologii i Eksploatacji 2017-11-07
NL/PGNG/17/2299/GE/DIS Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Podłączenie odwiertu Draganowa - 4K, OZG Draganowa - KRNiGZ Bóbrka Równe Oddział Geologii i Eksploatacji 2017-10-24
NL/PGNG/17/2297/OZ/EU Dostawa łączników typu Anson Style Oddział w Zielonej Górze 2017-10-24
NL/PGNG/17/2263/OZ/EU Zakup części do zaworów i regulatorów fisher, dla PGNIG SA, Oddział w Zielonej Górze Oddział w Zielonej Górze 2017-10-27

Copyright 2007 @ PGNiG SA