Przetargi
       Ogłoszenie             SIWZ            Lista pytań do SIWZ      

Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektów architektonicznych dla czterech Biur Obsługi Klienta • BOK Tarnów • BOK Rzeszów • BOK Lublin • BOK Przemyśl

NR REF. ZAMÓWIENIA: PN/2011/001347/HK/TAR
Pozycje 1 - 3 z 3. Pokazuj jednocześnie pozycji
Pytanie Akcje

Pytanie 1. Określenie lokalizacji przyłączy i przydzielenie mocy przyłączeniowej w odniesieniu do wszystkich instalacji projektowanych

ODP. - W załączeniu rzuty lokali z naniesionymi instalacjami i określonymi mocami przyłączeniowymi.

2. Proszę o określenie nadzoru autorskiego

ODP. - Nadzór autorski leży po stronie projektanta do momentu zakończenia wszelkich prac remontowo – budowlanych i aranżacyjnych.

3. Czy dysponują Państwo cyfrową wersję stanu istniejącego w formacie dwg?

ODP. - Niestety nie posiadamy cyfrowej wersji stanu istniejącego w formacie dwg.

4. Czy wykonawca otrzyma podkłady w wersji dwg?

ODP. - Tak – projekty, które były załączone w siwz posiadamy w wersji dwg.

5. Czy otrzymamy biblioteki mebli w formacie dwg?

ODP. - Tak jesteśmy w posiadaniu biblioteki mebli w dwg.

6. Czy w zakres opracowania wchodzi identyfikacja graficzna zewnętrzna lokalu?

ODP. - Nie, chodzi nam tylko o wnętrze.

7. Czy w zakres opracowania wchodzi inwentaryzacja elewacji zewnętrznej?

ODP. - Inwentaryzacja zewnętrzna elewacji nie wchodzi w zakres opracowania.

8. Proszę o uszczegółowienie sposobu montażu i doprowadzenia instalacji elektrycznej i niskoprądowej do stanowisk pracy (czy instalacja w podłodze, naścienna, typ i rodzaj gnizad)

ODP. - Instalacja elektryczna do stanowisk pracy ma być instalacją w podłodze.

Firma Legrand
1) Puszka podłogowa o regulowanej wysokości 75-105 mm Seria: 0896
2) 2Ramka metalowa do wylewek betonowych
Gniazda Legrand Program Mosaic:
1) Gniazdo elektryczne 12
2) Gniazda RJ 45 kat 5e. (komputerowe)
3) Gniazda RJ 11 (telefoniczne)


9. Prosimy o określenie po czyjej stronie leży ustalenie lokalizacji i sposobu mocowania zewnętrznych jednostek klimatyzacji?

ODP. – Lokalizacja i sposób mocowania zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych leży po naszej stronie.

10. Prosimy określenie o formy własności lokali?

ODP. –
 BOK Przemyśl – Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jarosławiu
 BOK Rzeszów – własność PGNiG S.A. Karpacki Oddział Obrotu Gazem w Tarnowie, Gazownia Rzeszowska
 BOK Tarnów - własność PGNiG S.A. Karpacki Oddział Obrotu Gazem w Tarnowie, Gazownia Tarnowska
 BOK Lublin – własność PGNiG S.A. Karpacki Oddział Obrotu Gazem w Tarnowie, Gazownia Lubelska

11. Prosimy o wyjaśnienie czy dwa egzemplarze wymagane w zamówieniu są dwoma egzemplarzami z czterech złożonych na pozwolenie na budowę?

ODP. - My potrzebujemy dwa egzemplarze natomiast w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę będą potrzebne 4 egzemplarze.

12. W którym momencie podpisywany jest protokół zdawczo odbiorczy?

ODP. - Protokół zdawczo odbiorczy będzie podpisany po uzyskaniu wszelkich wymaganych pozwoleń oraz po zaakceptowaniu przez nas projektów.

13. Czy wymagane jest do zlecenia przedłożenie specyfikacji wykonania robót ?

ODP. – Na chwilę obecną prosimy tylko o ogólną specyfikację robót i ich wycenę. W późniejszym etapie w razie wykonywania dla nas zlecenia poprosimy o szczegółową specyfikację.

14. Czy w kosztorysach ma być ujęte wyposażenie lokali (meble,doniczki…)?

ODP. - Tak w kosztorysie należy uwzględnić koszty wyposażenia lokali - mebli, doniczek itp.

15. Prosimy o informację czy opracowywane lokale dostosowane są pod względem ppoż do planowanej przebudowy?

ODP. -
 BOK Przemyśl – brak odpowiedzi na chwilę obecną
 BOK Rzeszów – Biuro dostosowane pod względem ppoż do planowanej przebudowy
 BOK Tarnów – Biuro dostosowane pod względem ppoż do planowanej przebudowy
 BOK Lublin - Biuro dostosowane pod względem ppoż do planowanej przebudowy

16. Czy przewidują Państwo rozszerzenie zlecania na prace dodatkowe wynikłe w trakcie prac porojektowych (konstukcje pod jednostki klimatyzacji zewnętrzne, instalacja hydrantowa, tryskaczowa..)

ODP. - Przewidujemy w umowie taki zapis zgodnie, z którym w razie zaistnienia potrzeby zostanie rozszerzone zlecenie na prace dodatkowe wynikłe w trakcie prac projektowych.


Data utworzenia: 2012-02-14 13:36
Odpowiedź 1. Określenie lokalizacji przyłączy i przydzielenie mocy przyłączeniowej w odniesieniu do wszystkich instalacji projektowanych

ODP. - W załączeniu rzuty lokali z naniesionymi instalacjami i określonymi mocami przyłączeniowymi.

2. Proszę o określenie nadzoru autorskiego

ODP. - Nadzór autorski leży po stronie projektanta do momentu zakończenia wszelkich prac remontowo – budowlanych i aranżacyjnych.

3. Czy dysponują Państwo cyfrową wersję stanu istniejącego w formacie dwg?

ODP. - Niestety nie posiadamy cyfrowej wersji stanu istniejącego w formacie dwg.

4. Czy wykonawca otrzyma podkłady w wersji dwg?

ODP. - Tak – projekty, które były załączone w siwz posiadamy w wersji dwg.

5. Czy otrzymamy biblioteki mebli w formacie dwg?

ODP. - Tak jesteśmy w posiadaniu biblioteki mebli w dwg.

6. Czy w zakres opracowania wchodzi identyfikacja graficzna zewnętrzna lokalu?

ODP. - Nie, chodzi nam tylko o wnętrze.

7. Czy w zakres opracowania wchodzi inwentaryzacja elewacji zewnętrznej?

ODP. - Inwentaryzacja zewnętrzna elewacji nie wchodzi w zakres opracowania.

8. Proszę o uszczegółowienie sposobu montażu i doprowadzenia instalacji elektrycznej i niskoprądowej do stanowisk pracy (czy instalacja w podłodze, naścienna, typ i rodzaj gnizad)

ODP. - Instalacja elektryczna do stanowisk pracy ma być instalacją w podłodze.

Firma Legrand
1) Puszka podłogowa o regulowanej wysokości 75-105 mm Seria: 0896
2) 2Ramka metalowa do wylewek betonowych
Gniazda Legrand Program Mosaic:
1) Gniazdo elektryczne 12
2) Gniazda RJ 45 kat 5e. (komputerowe)
3) Gniazda RJ 11 (telefoniczne)


9. Prosimy o określenie po czyjej stronie leży ustalenie lokalizacji i sposobu mocowania zewnętrznych jednostek klimatyzacji?

ODP. – Lokalizacja i sposób mocowania zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych leży po naszej stronie.

10. Prosimy określenie o formy własności lokali?

ODP. –
 BOK Przemyśl – Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jarosławiu
 BOK Rzeszów – własność PGNiG S.A. Karpacki Oddział Obrotu Gazem w Tarnowie, Gazownia Rzeszowska
 BOK Tarnów - własność PGNiG S.A. Karpacki Oddział Obrotu Gazem w Tarnowie, Gazownia Tarnowska
 BOK Lublin – własność PGNiG S.A. Karpacki Oddział Obrotu Gazem w Tarnowie, Gazownia Lubelska

11. Prosimy o wyjaśnienie czy dwa egzemplarze wymagane w zamówieniu są dwoma egzemplarzami z czterech złożonych na pozwolenie na budowę?

ODP. - My potrzebujemy dwa egzemplarze natomiast w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę będą potrzebne 4 egzemplarze.

12. W którym momencie podpisywany jest protokół zdawczo odbiorczy?

ODP. - Protokół zdawczo odbiorczy będzie podpisany po uzyskaniu wszelkich wymaganych pozwoleń oraz po zaakceptowaniu przez nas projektów.

13. Czy wymagane jest do zlecenia przedłożenie specyfikacji wykonania robót ?

ODP. – Na chwilę obecną prosimy tylko o ogólną specyfikację robót i ich wycenę. W późniejszym etapie w razie wykonywania dla nas zlecenia poprosimy o szczegółową specyfikację.

14. Czy w kosztorysach ma być ujęte wyposażenie lokali (meble,doniczki…)?

ODP. - Tak w kosztorysie należy uwzględnić koszty wyposażenia lokali - mebli, doniczek itp.

15. Prosimy o informację czy opracowywane lokale dostosowane są pod względem ppoż do planowanej przebudowy?

ODP. -
 BOK Przemyśl – brak odpowiedzi na chwilę obecną
 BOK Rzeszów – Biuro dostosowane pod względem ppoż do planowanej przebudowy
 BOK Tarnów – Biuro dostosowane pod względem ppoż do planowanej przebudowy
 BOK Lublin - Biuro dostosowane pod względem ppoż do planowanej przebudowy

16. Czy przewidują Państwo rozszerzenie zlecania na prace dodatkowe wynikłe w trakcie prac porojektowych (konstukcje pod jednostki klimatyzacji zewnętrzne, instalacja hydrantowa, tryskaczowa..)

ODP. - Przewidujemy w umowie taki zapis zgodnie, z którym w razie zaistnienia potrzeby zostanie rozszerzone zlecenie na prace dodatkowe wynikłe w trakcie prac projektowych.


Data utworzenia: 2012-02-14 13:37

Pytanie Informacja Komisji Przetargowej
Data utworzenia: 2012-02-14 13:41
Odpowiedź Informujemy, iż do po złożeniu zamówienia na adres mailowy : zbigniew.kasperek@pgnig.pl są do pobrania dodatkowe rzuty projektowe poszczególnych Biur Obsługi Klienta
Data utworzenia: 2012-02-14 13:43

Pytanie Z treści nie wynika jednoznacznie co jest przedmiotem zamówienia, tj czy to ma być koncepcja, czy projekt architektoniczno-budowlany, czy mają być też sporządzone branżowe projekty wykonawcze, czy ma być sporządzony też projekt aranżacji wnętrz oraz jaki jest zakres oczekiwanego wyposażenia instalacyjnego tych Biur, które należy ująć w sporządzanej dokumentacji projektowej.
ponadto :
1/.czy posiadacie Państwo inwentaryzację budowlano-instalacyjną tych BOK - ów w wersji elektronicznej , jeśli nie to czy dostarczyciwe Państwu taką inwentaryzację wybranemu Wyjkonawcy, czy należy koszt jej sporządzenie ująć w ofercie ?.
2/. Z TREŚCI SIWZ WYNIKA TEŻ, ŻE PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY OCZEKUJECIE PAŃSTWO 3 WERSJI KONCEPCJI DO PAŃSTWA ZATWIERDZENIA ?, czy to prawda , czy jest to może omyłka w treści zawarta.

Proszę o udzielenie odpowiedzi na powyższe zapytania oraz wydłużenie terminu ustalonego do składania ofert.

Wnioskujemy również o wydłużenie oczekiwanego terminu wykonania zamówienia i ustalenie tego terminu kako realny - minimum 3 miesiące od podpisania umowy z Wykonawcą , którego oferta zostanie wybrana.


Data utworzenia: 2012-02-17 12:14
Odpowiedź 1. Przedmiotem zamówienia ma być projekt architektoniczno – budowlany. Do tego projektu należy sporządzić branżowe projekty wykonawcze oraz projekt aranżacji wnętrz.
2. Jeśli chodzi pytanie związane z zakresem oczekiwanego wyposażenia instalacyjnego Biur to pytanie jest nieprecyzyjnie sformułowane i dlatego nie jesteśmy w stanie na nie odpowiedzieć.
3. Inwentaryzację budowlano – instalacyjną nie posiadamy dlatego też koszt jej sporządzenia należy ująć w ofercie.
4. Jeśli chodzi o zapis w SIWZ dotyczący przedłożenia koncepcji do zatwierdzenia przed złożeniem oferty to jest to pomyłka w treści.
5. Co do terminu składania ofert – terminu nie wydłużymy. Obowiązuje termin podany w SIWZ.
6. Co do możliwości wydłużenia terminu wykonania zamówienia – terminu nie wydłużymy – obowiązuje termin podany w SIWZ.

Data utworzenia: 2012-02-17 12:15

  1/1  
Copyright 2007 @ PGNiG SA