Przetargi
       Ogłoszenie             Załączniki             SIWZ            Lista pytań do SIWZ      

Przedmiot zamówienia: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z przedmiarami i kosztorysem inwestorskim adaptacji pomieszczeń do celów biurowych w nowej lokalizacji BOK Katowice, ul. Chorzowska 108

NR REF. ZAMÓWIENIA: PN/2012/000486/HG/ZAB
Pozycje 1 - 10 z 10. Pokazuj jednocześnie pozycji
Pytanie Akcje

Pytanie Notatka z wizji lokalnej przeprowadzonej przez Zamawiającego w dniu 14.05.2012 r., w obecności przedstawicieli potencjalnych Wykonawców. w nowej siedzibie BOK katowice, ul. Chorzowska 108.
Data utworzenia: 2012-05-15 07:46
Odpowiedź I PODZIAŁ POMIESZCZEŃ:

a) parter: I pomieszczenie – 4-5 stanowisk Front Office
II pomieszczenie – 3 stanowiska Front Office
+ kącik socjalny dla 8 osób

b) I piętro – pomieszczenia tylko dla pracowników:
~ składnica akt (tzw. archiwum),
~ pomieszczenie na bieżące umowy,
~ magazynek
~ serwerownia,
~ WC
~ aneks kuchenny ze stołem + pomieszczenie socjalne (przebieralnia)
~ biura:
- kierownik + koordynator 1 – 2 pokoje połączone drzwiami,
- jeden pokój dla 2 pracowników,
- trzy biura po 3 pracowników
Ogółem pomieszczeń na I piętrze: 12

II Pytania Wykonawców i Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Czy jest konieczny wiatrołap przy drzwiach wejściowych na parterze?
Odp. Tak, przy drzwiach wejściowych do BOK, na parterze, konieczny jest wiatrołap. Wykonawca winien uwzględnić wiatrołap w projekcie.

2. Czy konieczna jest mapa do celów projektowych i pozwolenie na budowę?

Odp. Zamawiający podjął decyzję, że w związku z tym iż nie zmieniamy sposobu użytkowania pomieszczeń to mapa do celów projektowych i pozwolenie na budowę nie jest potrzebne.

3. Co z drzwiami szklanymi przy wejściu z klatki schodowej na I piętrze do pomieszczeń? Czy pozostają bez zmian?
Odp. Drzwi wejściowe z klatki schodowej na I piętrze pozostają bez zmian. Klatka schodowa pozostaje w gestii właściciela budynku.

4. Jaka jest wysokość pomieszczeń na I piętrze?
Odp. Wysokość pomieszczeń na I piętrze ma wymagane 2,5 m.

5. Jak ma być usytuowana serwerownia w siedzibie BOK?
Odp. Serwerownia powinna znajdować się nad pomieszczeniami znajdującymi się na parterze budynku.

6. Co z wentylacją pomieszczeń – czy mechaniczna czy tylko grawitacyjna?
Odp. Zamawiający podjął decyzję o pozostawieniu wentylacji pomieszczeń w formie wentylacji grawitacyjnej.

7. Czy dopuszczamy miejscowe obniżenie sufitów w pomieszczeniach na I piętrze w celu ukrycia instalacji elektrycznej?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza miejscowe obniżenie sufitu na I piętrze w celu ukrycia instalacji elektrycznej.
8. Czy stropy I piętra mają odpowiednią nośność, aby zrobić tam składnicę akt?
Odp. Ponieważ składnica akt ma być wyposażona w zwykłe szafy z dokumentami Zamawiający stwierdza, że stropy nie wymagają oceny nośności.

9. Co z projektem instalacji elektrycznej, czy wchodzi w zakres zadania?
Odp. Zgodnie z SIWZ projekt instalacji elektrycznej opracowuje Wykonawca. Zamawiający nie planuje zużycia mocy większej niż 40 kW.


10. Co ze strefą ppoż na I piętrze, czy spełnione są wymagania ppoż?
Odp. Strefa ppoż obejmująca klatkę schodowa jest poza zakresem projektu.


Data utworzenia: 2012-05-15 07:59

Pytanie Jakie wymagania co do aranżacji wnętrz zawiera Księga Wizualizacji PGNiG?
Data utworzenia: 2012-05-15 08:43
Odpowiedź Księga Wizualizacji PGNiG jest dostepna u p. Wacława Jarosza (Biuro Inwestycji i Zamówień Gazowni Zabrzańskiej) - tel. kontaktowy (32) 373-52-78, pok. nr 214 w siedzibie Zamawiającego (II piętro)
Data utworzenia: 2012-05-15 08:45

Pytanie W SIWZ w części dotyczącej okablowania strukturalnego są podani producenci poszczególnych elementów (okablowania, UPS itp.) - zgodnie z Ustawą o zzamówieniach publicznych w projekcie nie można podawać konkretnych producentów - co z tą sprzecznością?
Data utworzenia: 2012-05-15 08:47
Odpowiedź Zgodnie z zapisami SIWZ część III pkt 1 i 2 niniejsze postępowanie nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Jest ono prowadzone zgodnie z Instrukcją udzielania zamówien lokalnych w PGNiG S.A. (Zarządzenie Nr 7/2012 Prezesa Zarządu Spółki PGNiG S.A. w Warszawie z dnia 29.02.2012 r., który to akt wykonawczy zezwala Zamawiającego na konkretne określenie nazwy producenta.
Data utworzenia: 2012-05-15 08:52

Pytanie W zakładce Dokumenty Zamawiający umieścił rzuty poziome parteru i I piętra budynku BOK Katowice, ul. Chorzowska 108 (stan na 11.01.2011).
Data utworzenia: 2012-05-15 08:53
Odpowiedź W zakładce Dokumenty do Ogłoszenia Zamawiający umieścił rzuty poziome parteru i I piętra budynku BOK Katowice, ul. Chorzowska 108 (stan na 11.01.2011).
Data utworzenia: 2012-05-15 08:54

Pytanie Czy Zamawiający przewiduje pozostawienie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w istniejącyh lokalizacjach?
Data utworzenia: 2012-05-15 09:02
Odpowiedź Tak, Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne pozostaną w istniejących lokalizacjach.
Data utworzenia: 2012-05-15 09:03

Pytanie Jak wygląda sprawa mocy elektrycznej w związku z inwestycją: czy inwestycja jest w ramach mocy istniejącej, czy będziemy zwiększać moc przyłączeniową i co jest do zaprojektowannia w związku ze zmianą mocy?
Data utworzenia: 2012-05-15 09:05
Odpowiedź Po stronie Wykonawcy jest zinwentaryzowanie potrzeb zasilania w energię elektryczną na podstawie danych otrzymanych od Zamawiającego. Wtedy okaże się, czy zaistnieje konieczność zwiększenia mocy.
Data utworzenia: 2012-05-15 09:06

Pytanie Gdzie zaczyna się zakres opracowania branży elektrycznej? Skąd zasilamy projektowaną inwestycję?
Data utworzenia: 2012-05-15 09:08
Odpowiedź Miejsce zasilania projektowanej inwestycji zaczyna się w tablicy rozdzielczej, zlokalizowanej na klatce schodowej.
Data utworzenia: 2012-05-15 09:09

Pytanie W notatce z wizji lokalnej mowa jest o konieczności zaprojektowania kącika socjalnego. W kąciku socjalnym konieczne jest zainstalowanie zlewozmywaka. Czy w tym celu na parterze istnieje kanalizacja sanitarna?
Data utworzenia: 2012-05-15 10:17
Odpowiedź Na parterze w drugiej części pomieszczenia znajduje się instalacja wod-kan. Istnieje więc możliwość wykonania kącika socjalnego.

Data utworzenia: 2012-05-15 10:18

Pytanie Czy w zakresie opracowania jest doprowadzenie sygnału do projektowanej szafy Rack, jeśli tak to skąd i co jest do zrobienia w tym zakresie?

Data utworzenia: 2012-05-15 10:45
Odpowiedź Zakresem projektowym objęte jest doprowadzenie sygnału do projektowanej szafy Rack. Wiąże się to ze zlokalizowaniem głowicy i zaprojektowaniem odcinka łączącego głowicę z szafą serwera.
Nalezy w tym celu przewidzieć kabel telekomunikacyjny 20 parowy.

Zakres ten opisany jest w pkt 2.7.2 Zakres robót, ppkt f: "kabel telekomunikacyjny 20 parowy, łączący głowice telekomunikacyjną ze skrzynką z Kronami, a nastepnie z patch panelem telekomunikacyjnym w szafie kablowej"
Data utworzenia: 2012-05-15 10:50

Pytanie W zakładce Załączniki zostały udostępnione po zmianach: SIWZ i Załącznik Nr 2 - wzór umowy.
Data utworzenia: 2012-05-16 10:42
Odpowiedź W zakładce Załączniki zostały udostępnione po zmianach: SIWZ i Załącznik Nr 2 - wzór umowy.
Data utworzenia: 2012-05-16 10:42

  1/1  
Copyright 2007 @ PGNiG SA